Miljöavgifter - Elretur

Återvinning av uttjänta elprodukter
Masterlite är sedan 2001 anslutet till elretur, ett samarbete mellan El-Kretsen AB och Sveriges samtliga kommuner. Elretur ger en effektiv och miljösäker hantering av insamlade elektriska och elektroniska produkter i enlighet med lagen om producentansvar. För ytterligare information läs mer här:

a href="/images/pdf/10-05Miljöavgifter-viktigt-att-veta.pdf"""" Miljöavgifter - viktigt att veta
Certifikat El-Kretsen AB

Systembeskrivning av Elretur

Elreturs webbplats
El-Kretsens webbplats

Aktuella miljöavgifter:     
Glödlampor (halogenlampor)     0,10 kr/st.
Urladdningslampor (lysrör)     0,80 kr/st.
Armaturer < 2 kg     1,00 kr/st.
Armaturer > 2 kg     2,00 kr/st.

Återbetalning av miljöavgift vid export
Du som har exporterat produkter från masterlite kan erhålla miljöavgiften tillbaka.
Så här gör du