CE-märkning

CE-märket är tillverkarens försäkran att produkten uppfyller alla bestämmelser som ställs på den utifrån relevanta EU-direktiv.

CE-märket gäller de flesta produkter som säljs inom EU, oavsett var de är tillverkade.

Läs mer här:
 CE-märket

 

Declaration of Conformity

Här kan du ladda ner Declaration of Conformity för en del av våra standard produkter.


ML-T HF, HFD
ML-N HF, HFD
ML-D HF, HFD
"Declaration of Conformity"


ML-S T5 HF
ML-T T5 HF
"Declaration of Conformity"


Frontline LED
Frontline LED+
Frontline Slim LED
"Declaration of Conformity"


Multicolor
"Declaration of Conformity